ตกงานกะทันหัน ทำอย่างไรถึงจะได้เงินชดเชย

การตกงานหรือถูกเลิกจ้างนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีมนุษย์เงินเดือนคนไหนต้องการ ยิ่งต้องถูกออกจากงานแบบกะทันหันไม่ทันตั้งตัวด้วยแล้วยิ่งเครียดไปกันใหญ่ เพราะยังไม่ได้เตรียมตัวหางานใหม่เลยแถมบางคนไม่มีเงินเก็บอีก ทำให้เสียสภาพคล่องทางการเงินไป แต่รู้หรือไม่ว่าหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้สามารถรักษาผลประโยชน์ไว้ได้ วันนี้เราก็มีข้อมูลดีๆ มาฝากกัน
1. ค่าชดเชยถูกเลิกจ้าง
ในการได้เงินชดเชยนั้นจะได้รับหลังจากถูกให้ออกโดยไม่สมัครใจและไม่มีความผิด ซึ่งเงินชดเชยจะขึ้นอยู่กับเงินเดือนและอายุงานดังนี้
– ทำงานติดต่อกันครบ 120 วัน แต่ไม่ถึง 1 ปี ได้รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 1เดือน
– ทำงานติดต่อกันครบ 1 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี ได้รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 3 เดือน
– ทำงานติดต่อกันครบ 3 ปี แต่ไม่ถึง 6 ปี ได้รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 6 เดือน
– ทำงานติดต่อกันครบ 6 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี ได้รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 8 เดือน
– ทำงานติดต่อกันครบ 10 ปีขึ้นไป ได้รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 300 วัน 10 เดือน
– ทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ได้รับเงินชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน ซึ่งเป็นเงื่อนไขใหม่ที่ผ่านเป็นกฎหมายแล้ว อยู่ระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา
2. ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า
หากว่าโดนเลิกจ้างแบบกะทันหันไม่มีการแจ้งล่วงหน้า คุณจะได้เงินค่าบอกกล่าวล่วงหน้าด้วย หรือที่เรียกว่า ค่าตกใจ ซึ่งจะมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
– กรณีเลิกจ้างทั่วไป
ตามกำหนดแล้วนายจ้างจะต้องจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้า 1 งวดในการจ่ายค่าจ้าง ซึ่งหากว่าได้ค่าจ้างเป็นเงินเดือนทุก 30 วัน นายจ้างจะต้องแจ้งหนังสือเลิกจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 30 วันก่อนเลิกจ้าง ไม่อย่างนั้นจะต้องจ่ายเงินส่วนนี้ให้กับลูกค้าด้วย แต่หากว่าจ้างเป็นรายอาทิตย์ก็ต้องบอกก่อนล่วงหน้า 7 วัน ไม่เช่นนั้นจะต้องจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้า 7 วันเช่นกัน

Leave a Reply