ธนบัตรชำรุด แลกคืนได้ไหม ต้องทำอย่างไร

ธนบัตรหรือแบงก์ที่เราใช้ๆ กันอยู่นั้น เมื่อถูกเก็บไว้นานๆ หรือเปลี่ยนจากมือหนึ่งมาสู่อีกมือหนึ่งอาจทำให้เกิดการชำรุดได้ เช่นฉีกขาด หรือเก่าจนแบงก์เลือนเป็นต้น จึงทำให้เวลาได้มาแล้วคิดว่าไม่มีค่านำไปใช้ต่อไม่ได้เพราะว่าธนบัตรชำรุด ซึ่งจริงๆ แล้วธนบัตรที่ชำรุดนั้นสามารถนำไปแลกเปลี่ยนกับธนาคารได้ด้วย โดยต้องมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. ธนบัตรครึ่งฉบับ
แบงก์ที่ฉีกขาดตรงกลางหรือใกล้กับตรงกลาง โดนแยกเป็นสองส่วนเหลือเพียงแค่ส่วนเดียวสามารถแลกเปลี่ยนได้ แต่จะได้ราคาครึ่งนึงของแบงก์เท่านั้น เช่นมีแบงก์ร้อยที่ฉีกขาดเมื่อนำไปแลกก็จะได้คืนมาห้าสิบบาท แต่หากว่ามีสองส่วนแบบแต่ขาดออกจากกันก็จะสามารถแลกได้ 100 บาทเต็มจำนวน
2. ธนบัตรต่อท่อนผิด
แบงก์ที่มีการนำส่วนแบงก์ของใบอื่นมาต่อให้ครบส่วนเพื่อเป็นเต็มแบงก์ จะสามารถแลกได้เต็มราคา ซึ่งจะต้องเป็นแบงก์ชนิดเดียวกันนำมาต่อกัน หากเป็นคนละราคานำมาต่อกันก็จะแลกเปลี่ยนไม่ได้ เช่นนำส่วนของแบงก์ยี่สิบมาต่อกันเป็นเต็มแบงก์ก็จะได้ 20 บาท แต่หากนำแบงก์ยี่สิบมาต่อกับแบงก์ร้อยครึ่งส่วน ก็จะไม่สามารถแลกได้
3. ธนบัตรขาดวิ่น
ธนบัตรที่ขาดเป็นส่วนๆ แต่ยังเหลืออยู่ 3 ใน 5 ส่วนของจำนวนเต็ม เช่นแบงก์ขาดที่ส่วนมุมไปเล็กน้อย ก็สามารถนำมาเปลี่ยนได้แบบเต็มราคา
4. ธนบัตรลบเลือน
ข้อความหรือตัวเลขบนแบงก์ลบเลือนไปจนไม่สามารถอ่านได้ แต่ยังดูออกว่าเป็นธนบัตรชนิดใด ก็สามารถนำมาเปลี่ยนเป็นใบใหม่ได้ โดยไม่โดนหักราคา

Leave a Reply