เกษียณแล้วก็สามารถปรับปรุงบ้านได้ ด้วยการเตรียมค่าใช้จ่ายไว้แต่เนิ่นๆ

เมื่อใกล้เกษียณหลายคนมักจะคิดถึงเรื่องเงินที่จะนำไว้ใช้ในบั้นปลายชีวิต ไม่ว่าจะเป็นค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่ารักษาโรคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต แต่ลืมไปว่าค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยนั้นก็จำเป็นมากเช่นกัน เพราะบ้านของเรานั้นอยู่ไปนานๆ ก็เกิดการเสื่อมได้ ดังนั้นจึงต้องเตรียมเงินในส่วนนี้ไว้ เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเดือดร้อนนำเงินส่วนอื่นมาใช่ในการซ่อมแซมบ้าน วันนี้จึงมีวิธีในการเตรียมตัวในการปรับปรุงบ้านก่อนเกษียณมาฝาก
1. เตรียมบ้านให้พร้อมก่อนถึงวัยเกษียณ
เป็นทางเลือกที่ดีเพราะสามารถปรับปรุงบ้านได้ก่อนจะถึงวัยเกษียณทำให้ไม่ต้องกังวลว่าในอนาคตจะไม่มีเงินปรับปรุงบ้าน ให้ลิสต์รายการออกมาเลยว่ามีส่วนไหนที่ต้องซ่อมแซมและปรับปรุงบ้าง ทำครั้งเดียวให้หมดจะได้ไม่ต้องซ่อมอีกไปนานๆ แต่หากว่าตั้งใจจะทำบ้านใหม่ก็ควรวางแปลนดีๆ จะได้ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆ ให้ยุ่งยาก
2. งบประมาณสำหรับปรับปรุงบ้าน
เตรียมทำงบประมาณเอาไว้ สำหรับวัยเกษียณนั้นมักจะใช้พื้นที่ไม่กี่พื้นที่ อย่างเช่นห้องน้ำและห้องนอนเป็นต้น ให้วางแผนปรับปรุงในห้องที่ใช้งานบ่อยๆ ก่อน ปรับเปลี่ยนประตูให้กว้างขึ้นเผื่อเอาไว้เป็นทางเข้าสำหรับรถเข็นในอนาคตยามที่เดินไม่ไหว ซึ่งการปรับปรุงในบ้านพื้นที่ของบ้านนั้นจะทำให้ประหยัดงบประมาณไปได้เยอะ แต่สำหรับวัยเกษียณที่มีโรคเจ็บปวด หรือต้องดูแลเป็นพิเศษ ก็ควรปรับปรุงพื้นที่ให้เหมาะกับการใช้รถเข็น เช่นการทำพื้นที่ลาดเอียงเพื่อให้สะดวกในการเคลื่อนย้าย

Leave a Reply